In stock

Mikuláš – slova nadřazená a podřazená

20 podkladových stran velikosti A4 s obrázkem Mikuláše, čerta, anděla a velikým pytlem.

Na pytli je napsáno slovo nadřazené – ovoce, zelenina, nádobí, nářadí, pečivo, povolání…

Ke každému pytli patří 6 kartiček se slovy podřazenými.

Úkolem je přiřadit kartičky do správného pytle.

V souboru je barevná i černobílá verze. Můžete si materiály zalaminovat nebo třeba jen vytisknout na barevné či tvrdé papíry.

Dostupná je varianta – Elektronická, kdy si stáhnete PDF, které si doma vytisknete sami.

50,00 

20 podkladových stran velikosti A4 s obrázkem Mikuláše, čerta, anděla a velikým pytlem.

Na pytli je napsáno slovo nadřazené – ovoce, zelenina, nádobí, nářadí, pečivo, povolání…

Ke každému pytli patří 6 kartiček se slovy podřazenými.

Úkolem je přiřadit kartičky do správného pytle.

Žáci mohou pracovat samostatně, ve dvojicích i skupině. Mohou mít každý jeden list a hledat vhodná slova do svého pytle nebo roznášet jednotlivé kartičky hromadně. Také se dá využít jako „běhací hra“ kdy musí běžet pro kartičku a při doběhu ji správně přiřadit.

V souboru je barevná i černobílá verze. Můžete si materiály zalaminovat nebo třeba jen vytisknout na barevné či tvrdé papíry.