In stock

Vánoce řetěz (domino)

Hledání daného obrázku ke správnému slovu na téma VÁNOCE

Možno jet oběma směry obrázek-slovo nebo slovo-obrázek

Dostupná je varianta – Elektronická, kdy si stáhnete PDF, které si doma vytisknete sami.

30,00 

Hledání daného obrázku ke správnému slovu na téma VÁNOCE

Možno jet oběma směry obrázek-slovo nebo slovo-obrázek

Materiál je vhodné využít v hodinách českého jazyka a prvouky na ZŠ během předvánoční doby k rozšiřování a ukotvení slovní zásoby a k trénování čtení s porozuměním.

Karty můžeme využít také v centrech aktivit, při hlavní činnosti nebo v prvouce- manipulační činnosti – rozvoj jemné motoriky, přiřazování obrázků a pojmenování barev, hledání předmětů dané barvy a přikládání k obrázku, rozvoj řečových dovedností – popisování obrázku, vyprávění.

Materiál můžeme využít také např. k běhacím výukovým aktivitám, kdy doprostřed místnosti umístíme první kartičku. Žáci se pohybují po třídě a hledají obrázek k přečtenému slovu. Lze využít také ke skupinovým aktivitám – která skupina poskládá první svého hada, přepis slov apod.

jazyk

Anglicky, Česky

Mohlo by se Vám líbit…